Sessie 1

Sessie 1.1 - Groente zaal

Aanpak hokken en keten: welke handvatten biedt de wet?

In deze sessie staan we stil bij het fenomeen hokken en keten. Een uitdaging voor toezichthouders, want hoe handhaaf je hierop? Casper Groenendijk van BHBW legt uit welke mogelijkheden er zijn tot handhaving. Ook gaat hij in op belangen die meespelen in het controleren en handhaven van deze locaties en hoe hiermee kan worden omgegaan.

Casper Groenendijk, BHBW

Sessie 1.2 - Lincoln Zephyr zaal

Sportverenigingen en naleving leeftijdsgrens in Nijmegen

Veel Nederlandse gemeenten worstelen met het vinden van een geschikte aanpak om samen met de sportkantines de naleving van de leeftijdsgrens te verbeteren. Zo niet anders in de gemeente Nijmegen. Uit gemeentelijke toezicht activiteiten naar de naleving van de leeftijdsgrens voor alcoholhoudende drank kwam naar voren dat er (onder andere) bij de amateurvoetbalclubs nog veel ruimte voor verbetering was. Sinds 2014 zijn er door de verschillende stakeholders inspanningen verricht, echter hebben deze tot aan het begin van 2017 nog niet tot het gewenste resultaat geleid. Het uitblijven van de gewenste resultaten heeft er uiteindelijk toe geleid dat er eind 2016 en begin 2017 aan diverse clubs bestuurlijke boetes zijn uitgeschreven. Ondanks dat deze situatie voor zowel de gemeente als de voetbalclubs onwenselijk was, heeft deze bestuurlijke maatregel wel geleid tot intensivering van de dialoog tussen beide partijen. De amateurvoetbalclubs, verenigd in de Federatie van de Amateurvoetbalclubs in Nijmegen (FAN) hebben aangegeven zich te willen inzetten om in samenwerking met de gemeente de naleving van de leeftijdsgrens bij het verkopen van alcohol bij de amateurvoetbalclubs te verbeteren. In afstemming tussen de voetbalclubs, de gemeente en bureau Objectief zijn ze in Nijmegen aan de slag gegaan met de door Objectief ontwikkelde aanpak: Kwaliteitsmethodiek leeftijdscontrole. Met behulp van de Kwaliteitsmethodiek leeftijdscontrole ondersteunt Objectief

onder andere medewerkers en vrijwilligers van amateurvoetbalclubs bij het uitvoeren van het leeftijdscontroleproces. Deze methodiek had in andere gemeenten al geleid tot positieve resultaten bij onder andere supermarktketens en horecagelegenheden. Door de implementatie van deze aanpak, waarbij periodieke oefening en de voortdurende dialoog tussen gemeente en sportkantines centraal staan, zijn de nalevinscijfers in de Nijmeegse voetbalkantines aanzienlijk verbeterd. Momenteel verkennen ze de optie om de aanpak voor alle sportkantines in te zetten.

Graag delen wij de werking van de aanpak met u en de ervaringen van de sportkantines en de gemeente bij de opstart en uitvoer van deze aanpak. Een good practice die mogelijk ook in uw gemeente kan leiden tot een betere naleving in de sportkantines. Rekening houdend met het vrijwilligerskarakter van deze branche.

Gijs van Amerongen, Objectief
Ad Frik, Federatie van Amateurvoetbalverenigingen Nijmegen (FAN)

 

Sessie 1.3 - Texaco zaal

Leidraad voor gemeenten: loop mee op een virtueel festivalterrein! 

Chella Harreveld van het Trimbos-instituut en Luuk Lucas van de gemeente Voorst presenteren de infographic ‘Alcohol en drugs op evenementen' en nemen je mee in alle ins en outs van alcohol- en drugsbeleid op evenementen. Hierbij wordt in het bijzonder ingegaan op hoe je ook als kleine gemeente hiermee om kan gaan.

Chella Harreveld, Trimbos-instituut
Luuk Lucas, Veiligheid en Handhaving gemeente Voorst

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.