Sessie 2

Sessie 2.1 - Lincoln Zephyr zaal

Handreiking toezicht Drank- en Horecawet

In het “Nationaal Preventieakkoord: Naar een gezonder Nederland’’ (november 2018) is in samenspraak met tientallen partijen een vijftal aandachtsgebieden vastgesteld om problematisch alcoholgebruik terug te dringen. Eén van die aandachtsgebieden is de naleving en handhaving bij de leeftijdsgrens en dronkenschap. Eén van de maatregelen binnen dit aandachtsgebied is het versterken van gemeentelijke handhaving op deze leeftijdsgrens. De laatste jaren zijn er in een groot aantal Nederlandse gemeenten flinke stappen gezet richting effectief toezicht op de Drank- en Horecawet. In dit proces zijn er ook uitdagingen op gekomen waarvoor nog niet altijd een passende oplossing is gevonden. Daartoe heeft de VNG i.s.m. het min. van VWS besloten opdracht te geven tot de ontwikkeling van een handreiking die gemeenten kan ondersteunen bij het versterken van de gemeentelijke handhaving. Deze handreiking wordt momenteel door Bureau Objectief i.s.m. met Breuer & Intraval ontwikkeld. Hierbij staan de behoeften en wensen van de Nederlandse gemeenten centraal. Daartoe wordt momenteel vooronderzoek uitgevoerd dat open staat voor iedere gemeente om aan mee te doen. Op basis van dit vooronderzoek wordt in afstemming met een begeleidingsgroep (een 8tal Nederlandse gemeenten en een aantal kennis- en praktijkpartners) gekeken hoe deze behoeften te vertalen naar concrete handvatten waarmee gemeenten vanaf begin 2020 aan de stappen kunnen zetten naar een nog effectievere vorm van toezicht op de DHW.

Tijdens deze interactieve werksessie zullen de in kaart gebrachte behoeften met u gedeeld worden en nodigen we u uit mee te denken over de vertaling naar concrete handvatten. Deze werksessie is een (extra) mogelijkheid om mee te denken over handvatten die nodig zijn om ook in uw gemeente effectiever toezicht te houden op de DHW.


Gijs van Amerongen, Objectief

Sessie 2.2 - Groente zaal

De kracht van samenwerking!

Veilig uitgaan is een must. Maar om daar naar te streven is inzet noodzakelijk. Deze inzet kan de politie niet meer alleen dragen. Daar is ondersteuning van partners van groot belang bij. Hoe zorg je dat het publiek in de toekomst veilig kan blijven stappen? In deze sessie kijken we samen naar innovatieve maatregelen om ook in de toekomst optimaal te blijven samenwerken.

Emile Vermeulen, Horecawijkagent, Utrecht

Sessie 2.3 - Texaco zaal

‘Mij fles je niet!’ Haarlemse sportclubs spreken luchtig én duidelijk: zonder ID geen alcohol

De gemeente Haarlem deed een Mystery Guest onderzoek naar de verkoop van alcohol bij Haarlemse sportclubs. De uitslag was niet best. De Haarlemse sportclubs sloegen de handen in één. Ze vroegen een gesprek aan met de burgemeester. Er ontstond een samenwerking met de gemeente en een gezamenlijke campagne. Hoe kwam deze tot stand, waar is rekening mee gehouden en heeft de aanpak effect?

In deze sessie gaat u in gesprek met de een vertegenwoordiger van een Haarlemse voetbalclub, de gemeente Haarlem en het campagnebureau.

Bekijk hier meer over de campagne. 

Bas van Os, BITE
Dorothee Haneke, Pudelskern
Debby Houtgraaf, Gemeente Haarlem

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.